top of page
您的報名壁報論文投稿資料已收到,將於審核後以email通知通過與否及論文編號,感謝您參與協會年度研討會,期待您的蒞臨!

【注意事項】​​

       聯絡人:廖小姐

       聯絡電話:02-2462-2192 #5111

​       Email:aoactaiwan@gmail.com

bottom of page